Một chuyên gia thế chấp vạch ra hai xu hướng sẽ ảnh hưởng đến thị trường nhà đất vào năm 2020

Jeff Taylor, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Digital Risk, đã tham gia vào Squ Squ Box Box để thảo luận về những gì mong đợi từ thị trường nhà đất vào năm 2020.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *